ทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontics

ทันตกรรมจัดฟัน

เมื่อกล่าวถึงการ จัดฟัน นั้นการจัดฟันช่วยแก้ปัญหาภายในช่องปากได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล้ม หรือ ฟันซ้อนเก ฯลฯ การ จัดฟัน จะทำให้การสบฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟันด้านใน

เป็นการจัดฟันที่มองไม่เห็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดฟัน โดยที่คนรอบข้างไม่มีใครสังเกตเห็น เพราะเป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน

การจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้

การจัดฟันถอดได้แบบใส

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยใช้วัสดุที่บางใส เรียบติดกับเนื้อฟันไม่มีเหล็กหรือลวดจัดฟันมากวนใจ ขณะใส่เครื่องมือจัดฟัน