ทันตกรรมเพื่อความงาม

Cosmetic Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรให้ฟันของผู้เข้ารับบริการ มีความสวยงามได้ตามต้องการ

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น โดยทันตแพทย์จะทำการซ่อมแซมบริเวณนั้นด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ

การฟอกสีฟัน

ในปัจจุบัน ฟันที่ขาวใสสะอาด เรียงตัวสวยงามกำลังเป็นที่นิยม เพิ่มบุคลิกภาพและความมั่นใจ เราให้บริการฟอกฟันขาวในคลินิกเสร็จได้ภายใน 1ชั่วโมง หรือทำเองที่บ้านก็ได้ฟันที่สวยขาวใสเช่นกัน

การครอบฟัน

ประกอบด้วยครอบฟันที่ครอบยึดบนฟันซี่ข้างเคียงเพื่อความมั่นคง และมีครอบฟันตัวลอย (pontic) เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป

การบูรณะฟัน

Inlay และ onlay สามารถทำได้จากวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิก ทอง และเรซิน โดย inlay และ onlay ที่ทำจากเซรามิกจะให้ความใสและสวยงามเป็นธรรมชาติ